Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020

Đặc điểm của hệ thần kinh

Hệ thần kinh tiếp thu các phản ứng kích thích ở bên ngoài và bên trong cơ thể, chọn lọc, loại trừ và tuỳ từng trường hợp có những phản ứng khác nhau. Thông qua các tổ chức khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, thậm chí rất phức tạp, để thực hiện nhiệm vụ tiếp thu và giải đáp. Như vậy, thứ nhất, hệ thần kinh giữ mối liên hệ của cơ thể đối với môi trường bên ngoài, qua đó, biểu hiện những hình thái tinh vi và phức tạp của cơ thể đối với thế giới bên ngoài; thứ hai là, điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cơ thể; và thứ ba là, tạo mối thống nhất giữa hoạt động bên ngoài và hoạt động bên trong của cơ thể.

Về cấu trúc: hệ thần kinh có hai hệ tiếp ngoại và thực vật gắn liền với nhau có khả năng thu nhận và xử lý thông tin hình thành kiểm soát hoạt động chức năng của các tổ chức và cơ quan trong cơ thể. Nơrôn là tế bào thần kinh truyền dẫn thông tin. Thành phần cơ bản của thần kinh là một đường dây với chiều dài nhất có thể tới hơn 1m. Hệ thông tin như vậy là một mạng lưới nơrôn; riêng ở não, phần vỏ não có tới 10 tỷ nơrôn. Tế bào thần kinh có thể ở hai trạng thái: hoặc nằm yên, hoặc truyền dẫn. Một đặc điểm của nơrôn là khi sinh ra có bao nhiêu thì về sau chỉ giảm dần đi chứ không sinh sản ra mới: chỉ cần 5 phút thiếu oxy là tế bào đã chết (riêng trẻ em lúc mới sinh có thể chịu được 15 phút). Thông tin khi đến tận cùng của nơrôn sẽ chuyển qua một tế bào khác; khoảng cách giữa hai tế bào thần kinh đó là khớp thần kinh (synáp). Khi qua khe khớp thần kinh sẽ giải phóng ra acetylcholin là môi giới hoá học phổ biến trong toàn hệ thần kinh.

Về tổ chức: hệ thần kinh là bộ máy thu nhận thông tin, bộ máy thần kinh nằm ở trục thần kinh gồm não và tuỷ sống. Trục thần kinh được bao bọc bởi một số màng, được biệt màng cứng trong đó có dịch não - tuỷ. Ngoài trục thần kinh có những dây thần kinh. Ở tuỷ sống mỗi khoanh thân người được một đôi dây thần kinh phụ trách: nhận thông tin từ bên ngoài vào có nơrôn cảm giác (rễ cảm giác), ở tuỷ đưa lệnh ra ngoài có rễ vận động khi qua màng cứng sẽ kết hợp với rễ cảm giác tạo thành dây thần kinh đi ra ngoài. Dây thần kinh đi ra sẽ qua lỗ tiếp hợp ở đốt sống - đó là dây thần kinh gai. Ở não có một số dây thần kinh sọ, đặc biệt có đôi V (tam thoa) tiếp thu cảm giác ở mặt và đôi VII (thần kinh mặt) chi phối vận động ở mặt.


PAIN.VN/ IASP-PAIN.ORG

 

PAIN.VN COPYRIGHT   |  
TRANG THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÔNG Y VIỆT
Đau Cột sống và Thần kinh - Cơ - Khớp  |  Không tự ý áp dụng thông tin trên PAIN.VN để chẩn đoán và điều trị