Chủ nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2020

Dẫn truyền của hệ thần kinh

Hệ thần kinh có chức năng thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể và môi trường bên ngoài, điều phối hoạt động tất cả các cơ quan và môi trường bên trong cơ thể nhờ tính cảm ứng. Những kích thích thu nhận từ các giác quan và các cảm thụ quan được phản ứng trở lại (làm co cơ, kích thích các tuyến bài tiết), nhờ các cấu trúc thần kinh truyền xung động từ cơ quan trung ương đến tận các mô, nội tạng.

Chức năng chủ yếu của hệ thần kinh là dẫn truyền các hưng phấn từ một kích thích của môi trường và dẫn truyền các hưng phấn đáp ứng lại. Toàn bộ quá trình đó thực hiện nhờ các chặng nơrôn nối tiếp nhau gọi là đường dẫn truyền thần kinh. Một đường dẫn truyền thần kinh thường gồm ba loại nơrôn nối tiếp nhau: nơrôn cảm giác; các nơrôn trung gian; nơrôn vận động.

Phương thức dẫn truyền của hệ thần kinh: trong cơ thể có hai loại hoạt động là hoạt động đơn giản không lên võ não được thực hiện nhờ đường dẫn truyền phản xạ hay cung phản xạ đơn giản và hoạt động phản xạ phức tạp thực hiện nhờ các đường dẫn truyền thần kinh lớn. Các đường dẫn truyền này đều sử dụng trong quá trình cảm nhận đau.


PAIN.VN/IASP-PAIN.ORG
 

PAIN.VN COPYRIGHT   |  
TRANG THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÔNG Y VIỆT
Đau Cột sống và Thần kinh - Cơ - Khớp  |  Không tự ý áp dụng thông tin trên PAIN.VN để chẩn đoán và điều trị