Thứ 3, ngày 28 tháng 01 năm 2020
Chính sách quốc gia về  y dược học cổ truyền của Đảng và Nhà nước  giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn 2030

Chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền của Đảng và Nhà nước giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn 2030

Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

ĐÔNG DƯỢC LIỆU TIÊU CHUẨN GMP

ĐÔNG DƯỢC LIỆU TIÊU CHUẨN GMP

Tóm tắt: Đông dược liệu tiêu chuẩn GMP đáp ứng các quy định về thực hành sản xuất theo tiêu GMP đông dược liệu với đặc thù nguyên liệu từ thiên nhiên, có chất lượng phù hợp theo công bố dược điển,...
Đơn vị thực hiện: Dự án Đông y Việt
Ghi chú:


 

PAIN.VN COPYRIGHT   |  
TRANG THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÔNG Y VIỆT
Đau Cột sống và Thần kinh - Cơ - Khớp  |  Không tự ý áp dụng thông tin trên PAIN.VN để chẩn đoán và điều trị