Thứ 3, ngày 28 tháng 01 năm 2020
BẢNG THAM KHẢO ĐỊNH KHU THẦN KINH CỘT SỐNG

BẢNG THAM KHẢO ĐỊNH KHU THẦN KINH CỘT SỐNG

Tài liệu hướng dẫn cộng đồng phòng chống đau cơ - xương - khớp và bệnh lý ảnh hưởng chức năng thần kinh cột sống
Đơn vị thực hiện: Dự án Đông y Việt
Ghi chú: Tài liệu đào tạo Dự án Đông y Việt

SƠ ĐỒ GIẢI PHẪU HỆ CƠ - XƯƠNG

SƠ ĐỒ GIẢI PHẪU HỆ CƠ - XƯƠNG

Tài liệu hướng dẫn cộng đồng phòng chống đau cơ - xương - khớp và bệnh lý ảnh hưởng chức năng thần kinh cột sống
Đơn vị thực hiện: Dự án Đông y Việt
Ghi chú: Tài liệu đào tạo Dự án Đông y Việt
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHIROPRACTIC

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHIROPRACTIC

Nhà xuất bản Georg Thieme Stuttgart - New York, năm 1999, là một cuốn sách rất thịnh hành ở CHLB Đức và một số nước châu Âu
Biên dịch: BS Lê Vinh
Số trang: 500
Ghi chú: Tài liệu đào tạo Dự án Đông y Việt
BẢNG TIN CỘNG ĐỒNG

BẢNG TIN CỘNG ĐỒNG

Tài liệu hướng dẫn cộng đồng phòng chống đau cơ - xương - khớp và bệnh lý ảnh hưởng chức năng thần kinh cột sống
Đơn vị thực hiện: Dự án Đông y Việt
Ghi chú: Tài liệu đào tạo Dự án Đông y Việt

 

PAIN.VN COPYRIGHT   |  
TRANG THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÔNG Y VIỆT
Đau Cột sống và Thần kinh - Cơ - Khớp  |  Không tự ý áp dụng thông tin trên PAIN.VN để chẩn đoán và điều trị