Thứ 4, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Ngưỡng đau, rối loạn và ảnh hưởng chức năng

Ngưỡng đau, rối loạn và ảnh hưởng chức năng

Ngường đau hay sức chịu đựng cảm giác đau ở từng bệnh nhân là cường độ kích thích nhỏ nhất có thể gây cảm giác đau - một người bình thường có hai mức độ cảm nhận khác nhau về đau. Giữa các cá thể khác nhau, ngưỡng đau ít có sự khác biệt (kể cả giới tính, tuổi và chủng tộc), nhưng phản ứng với đau lại rất khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố (sự cam chịu hay khả năng chịu đau). 

PAIN.VN COPYRIGHT   |  
TRANG THÔNG TIN DỰ ÁN ĐÔNG Y VIỆT
Đau Cột sống và Thần kinh - Cơ - Khớp  |  Không tự ý áp dụng thông tin trên PAIN.VN để chẩn đoán và điều trị